Τήνος: μελέτη για σχέδιο μάρκετινγκ

Η Τήνος είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να διεκδικήσει όλο και μεγαλύτερη πίτα στο κομμάτι του Τουρισμού ανάμεσα στα υπόλοιπα νησιά του Νομού, Ποντάρει στον θρησκευτικό και γαστρονομικό τουρισμό αλλά δεν είναι αρκετά. Και πρόσφατα εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Τήνου για το έτος 2016 που δείχνει ότι γίνεται μία οργανωμένη δουλειά και σε ..βάθος χρόνου (με βάση τη μελέτη που αναμένεται να ανατεθεί) ώστε η Τήνος να ανοίξει όσο γίνεται περισσότρες αγορές και να προσελκύσει επισκέπτες από διαφορετικές χώρες και με ποικόλα ενδιαφέροντα.  

To πρόγραμμα, σύμφωνα με την με αριθ. 6/2015 απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής, έχει ως εξής:

1.- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Προτείνεται η ισχυροποίηση της επικοινωνίας τόσο της νέας σελίδας του Δήμου όσο και η ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας μέσω του Facebook.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ στο εξωτερικό θα γίνουν σχεδιασμένες θεματικές εκθέσεις-παρουσιάσεις για προσέλκυση τουριστικών πρακτόρων και κοινού για να γνωρίσει τις παροχές της περιοχής με συνεργασία επιχειρήσεων.

Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε δύο πόλεις του εξωτερικού, όπου θα παρουσιαστεί η Τήνος σε δημοσιογράφους τουριστικών εντύπων και t’os. Προτείνονται το Παρίσι και το Μιλάνο.

3. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Συνέχιση της λειτουργίας του ήδη οργανωμένου γραφείου τύπου για αποστολή δελτίων κλπ. στα ΜΜΕ εσωτερικού.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις :

Grekland Panorama στην Σουηδία (Φεβρουάριος 2016) καθώς και σε εκθέσεις που θα ανακοινωθούν και θα συμμετέχουν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ.

6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου για την με κάθε τρόπο (συμμετοχή / χορηγία κλπ.) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου. Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας.

7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ PRESS KIT

Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα παραχθούν από την αρχή νέα υλικά (ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στα νέα «έντυπα» θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία – καταλύματα – Δήμος εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου/θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του υλικού θα ενσωματωθεί σε ειδική συσκευασία (σε usb) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit.

8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του έργου / ενέργειας θα είναι η εξέταση και η ανάλυση των ακόλουθων ζητημάτων:

-ανάλυση μάρκετινγκ με βάση τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού (έρευνα κι ανάλυση στοιχείων  συγκέντρωση των χαρακτηριστικών που μπορούν να συντελέσουν στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό.

-ανάλυση των κυριότερων ισχυρών και αδύναμων σημείων του προορισμού

-ανάλυση που αποσκοπεί στην διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ώστε να προταθούν λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα στρατηγική τοποθέτηση και δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας για το προϊόν, ώστε να ξεχωρίζει από ανταγωνιστικά προϊόντα/προορισμούς και να προσελκύει τα κατάλληλα κοινά στόχους.

-ορισμός των ελκυστικότερων αγορών στόχων και τμημάτων αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του προορισμού σχεδιασμός και προσδιορισμός επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών

-παρουσίαση των θεματικών και εμπειριών που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού, τους στόχους και την ελκυστικότητα του τμήματος αγοράς που απευθύνονται.

Η άνω μελέτη θα ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα με την συνεργασία του ΣΕΤΕ και των φορέων του (με τους οποίους θα υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας), οι οποίοι (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Κλπ.) έχουν ολοκληρώσει το Σχέδιο Τουριστικού Προϊόντος σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τους άξονες ενσωμάτωσης όλων των νησιών.

Πηγή: tornosnews.gr