ΕΟΠΥΥ: Τέλος οι δωρεάν επισκέψεις στους ιδιώτες γιατρούς

Αφάνταστη ταλαιπωρία αναμένεται να υποστούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού με την οποία αναγγέλλει τη διακοπή των υφιστάμενων συμβάσεων με παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους από 15/07/18.

Οι γιατροί του Οργανισμού κάνουν λόγο για μνημείο άσκησης παράνομης και καταχρηστικής εξουσίας, με σκοπό τον ωμό εκβιασμό των 2.000 αυτών ιατρών ώστε να συμμετάσχουν στη νέα προκήρυξη. Και η σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (εκτελεί καθήκοντα Προέδρου)  αναφέρει ότι "  Με τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) θεσπίζεται η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αναδεικνύεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός λειτουργεί στα ΤΟ.Μ.Υ., στα Κ.Υ., στις δημόσιες δομές ΠΦΥ ή ως συμβεβλημένος ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ.

Ως οικογενειακοί ιατροί νοούνται οι γενικοί ιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι για τον γενικό πληθυσμό. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνάπτει συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών σε οικογενειακούς ιατρούς, μετά από αποφάσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, με σκοπό την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού ο Οργανισμός, με διαφανείς διαδικασίες, ολοκλήρωσε και επικύρωσε τα αποτελέσματα της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών από ιδιώτες ιατρούς και ήδη συνάπτονται συμβάσεις με τους επιτυχόντες ιατρούς. Εν εξελίξει βρίσκεται στον Οργανισμό η νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών (763/472η Συν./13-6-2018 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π./οικ.45169/11-06-2018 (ΦΕΚ 2193/τ.Β/12-6-2018) Υπουργικής Απόφασης και την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4486/2017.

Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων Γενικών ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων θα λήξουν στις 15/07/2018, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών.

Στο μεταξύ οι γιατροί της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ επισημαίνουν πως οι οι συνάδερφοί τους “απολύονται” με μία ανακοίνωση, έχοντας υπηρετήσει 6 χρόνια τους ασφαλισμένους, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες στην πληρωμή των δεδουλευμένων τους από τον Οργανισμό.

«Με ένα διακόπτη, καταργούνται 4,8 εκατ δωρεάν επισκέψεις από την ΠΦΥ, χωρίς να υπάρχει επάρκεια στον αριθμό των οικογενειακών ιατρών ούτε στοιχειώδης ενημέρωση για τον τρόπο “αντιστοίχισης” των ασθενών σε αυτούς» αναφέρει η πρόεδρος της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ Άννα Μαστοράκου. Και συνεχίζει εφιστώντας την προσοχή των συμβεβλημένων παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων ότι δεν θα αποζημιωθούν τις προγραμματισμένες επισκέψεις από τις 16/7/2018 και επομένως θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα healthreport.gr