Κέντρα Κοινότητας σε Νάξο και Κέα

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» των Πράξεων  “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 164.160 ευρώ και “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 112.320 ευρώ,  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για δύο ακόμη Κέντρα Κοινότητας που προστίθενται στο δίκτυο  των Κέντρων Κοινότητας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της, την δημιουργία δομών που  στηρίζουν ουσιαστικά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού των νησιών και προωθούν την κοινωνική προστασία και συνοχή, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα νεοσύστατη κοινωνική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο. Έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και θα λειτουργήσουν ως τοπικά σημεία αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται ανά περιοχή.

Ειδικότερα:

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ. Η δράση αφορά επτά μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες, παιδιά, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες ΑΜΕΑ, εξαρτημένους, άστεγους και άπορους.

 Θα εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Νάξου και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

• Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και διανομής βασικών αγαθών.

Το Κέντρο θα στεγαστεί στο κτίριο του Δημαρχείου Νάξου και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και του Δήμου Αμοργού. Θα στελεχωθεί από ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα ψυχολόγο και ένα διοικητικό υπάλληλο. Για την εξυπηρέτηση των νησιών Ηρακλειά, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσι, καθώς και της Αμοργού, προβλέπονται περιοδικές επισκέψεις ενός από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και σταθερή επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη των μικρότερων νησιών.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 164.160 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 01/12/2016 έως 30/11/2019.

Δήμος Κέα

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς  για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Κέας από υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.

Το Κέντρο Κοινότητας Κέας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του πληθυσμού της Κύθνου. Ο Δήμος Κέας, αναπτύσσοντας ένα σχήμα «επιχειρησιακής Αντένας», μέσω περιοδικών επιεσκέψεων στελεχών του Κέντρου Κέας στο νησί της Κύθνου, προτίθεται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της εδαφικής συνέχειας της Περιφερειακής Ενότητας Κέας – Κύθνου.

Θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

#  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

#  Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

#  Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Το Κέντρο θα στεγαστεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην περιοχή Κορησσίας και θα στελεχωθεί από δύο  άτομα, ένα κοινωνικό λειτουργό και  ένα ψυχολόγο.

  Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 112.320 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 31/12/2016 έως 30/12/2019. 

Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News