Κυκλάδες: Δεκαεννέα (19) θέσεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 2Κ/2019  (ΦΕΚ 7/τεύχος ΑΣΕΠ/29-3-019) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται και 19 θέσεις που αφορούν τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα τα Νοσοκομεία Νάξου και Σύρου και τα Κέντρα Υγείας Άνδρου, Μυκόνου, Πάρου, Τήνου, Μήλου και Αμοργού.

Συγκεκριμένα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι :

- 1 θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Νοσοκομείο Νάξου

- 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, Κέντρο Υγείας Άνδρου

- 1 θέση ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, νοσοκομείο Νάξου

- 1 θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Μαιευτικής, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, Κέντρο Υγείας Μυκόνου

- 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, νοσοκομείο Νάξου

- 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, Κέντρο Υγείας Πάρου

- 1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, νοσοκομείο Σύρου

- 1 θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Κέντρο Υγείας Τήνου

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.<