Νάξος - Νοσοκομείο: Ανοίγει και επίσημα η κούρσα διαδοχής Απιδόπουλου

Λίγο πολύ το περιμέναμε... Οπότε δεν μας προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και η οποία αφορά τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.  Και βέβαια ανάμεσά τους είναι τόσο το Νοσοκομείο Σύρου " Βαρδακείο & Πρώιο" (με κοινή διοίκηση με αυτό της Νάξου) όσο και το Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου (για τη θέση του Υποδιοικητή) και με το χρόνο να τρέχει από σήμερα και για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες όσον αφορά την υποβολή αίτησης... 

Πως αντέδρασαν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Σύρου - Νάξου Μαργαρίτα Μπουραντα και ο υποδιοικητής Κώστας Απιδόπουλος; Αμφότεροι με ένα ..στόμα (σ.σ. δήλωση στα social media) εκαναν γνωστό ότι δεν θα διεκδικήσουν ανανέωση της θητείας τους... Η κα Μπουραντά έχει αναρτήσει στην προσωπική της ιστοσελίδα "Θα ήθελα να ενημερώσω τους πολίτες της Σύρου και της Νάξου οτι δεν έχω την πρόθεση να υποβάλω αίτηση για ανανέωση της θητείας μου. Θα παραμείνω έως την τοποθέτηση του νέου διοικητή και θα τον ενημερώσω για όλα τα τρέχοντα θέματα καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια και τις εκκρεμότητες του νοσοκομείου". Το ίδιο περίπου αναφέρει και ο κος Απιδόπουλος γράφοντας " Θα ήθελα να ενημερώσω ότι δεν έχω την πρόθεση να υποβάλω αίτηση για ανανέωση της θητείας μου. Θα παραμείνω έως την τοποθέτηση του νέου αν.διοικητή και θα τον ενημερώσω για όλα τα τρέχοντα θέματα καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια και τις εκκρεμότητες του νοσοκομείου".

Μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι κάτω από την ανάρτηση της κας Μπουραντά, ο κος Απιδόπουλος (σ.σ. η συνεργασία τους ήταν άψογη αν και αρκετοί ανέφεραν ότι ήταν λάθος τακτική του κου Απιδόπουλου να επιλέξει την προσήλωση στην κα Μπουραντά όσον αφορά θέματα στελέχωσης του Νοσοκομείου Νάξου) σχολίασε " Μια κοινή απόφαση διοικητή και αν.διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Σύρου -Νάξου που έχει ληφθεί αμέσως μετά τις εκλογές.Για μένα είναι τιμή που συνεργάζομαι μαζί σου,είσαι άψογη,έχεις προσφερει τεράστιο έργο στα δυο νοσοκομεία και γενικότερα στις Κυκλάδες.Αξια, πανάξια και χαίρομαι που απέκτησα μια στενή φίλη".,

Οσο για την επόμενη ημέρα; Να σημειώσουμε αρχικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει για παράταση της θητείας των διοικητών, έως την αντικατάστασή τους οπότε θα μείνουν για ακόμη ένα μήνα χοντρικά.... Από εκεί και πέρα, οι φήμες είναι αρκετές και για τα δύο νοσοκομεία αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η απόφαση είναι στα χέρια ανθρώπου που γνωρίζει αρκετά καλά τις Κυκλάδες και θα δώσει συνολική λύση. Μην εκπλαγείτε πάντως εάν δείτε στη θέση των διοικητων πολιτευτές ή πρώην αυτοδιοικητικούς των δύο νησιών...  Οπως κι εάν έχει πάντως η απόφαση κυρίως του κου Απιδόπουλου φέρνει αρκετές αντιδράσεις κυρίως γιατί όπως αναφέρουν αρκετοί σε αναρτήσεις τους 'με την δουλειά που έγινε στο Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου, οι πολίτες απέκτησαν και πάλι εμπιστοσύνη"...

Δικαιολογητικά - διαδικασία 

Από εκεί και πέρα, απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον. β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή). γ. Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α’/2007). Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α’/2013).

Η παραπάνω διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο από τις αναφερόμενες κενές ή κενούμενες θέσεις στην παρούσα.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού Μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα.

Δείτε τι αναφέρει η σχετική προκήρυξη στο τέλος του άρθρου 

Συνημμένα Αρχεία: