ΠΝΑΙ: Θωράκιση των νοσοκομείων Νάξου και Σύρου

Με επιπλέον νέα, σύγχρονα, απεικονιστικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλίζονται τα Νοσοκομεία της Σύρου και της Νάξου,  με ευρωπαϊκούς  πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Νότιο Αιγαίο2014 – 2020”.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο των δρασεων και των πρωτοβουλιών  θωράκισης των δομών του δημοσίου συστήματος υγείας στα νησιά, για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, με πόρους από κάθε δυνατή χρηματοδοτική πηγή, υπέγραψε απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης “Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» και ΓΝ – ΚΥ Νάξου” κατά 468.319,20 ευρώ, το συνολικό ύψος της οποία διαμορφώνεται  τώρα σε 904.819,20 ευρώ.

Η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, περιλαμβάνει

@ Κλίβανο Θερμοευαισθητων Υλικών, για την αποστείρωση σε χαμηλές θερμοκρασίες υλικών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους, να μειώνεται η χρήση αντισηπτικών, να και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα των ιατρικών πράξεων.

@ Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπισης, για θεραπευτική και διαγνωστική χρήση

@ Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες, για τον εξοπλισμό του οδοντιατρικού ιατρείου

@ Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό για την αντικατάσταση αναλογικού ακτινολογικού

@ Διαγνωστικούς σταθμούς εργασίας ακτινολογικού (2 τεμ), αφορούν στην αντικατάσταση αυτοτελούς σταθμού εργασίας παρωχημένης τεχνολογίας για την επισκόπηση και γνωμάτευση ακτινογραφιών και αξονικών & μαγνητικών τομογραφιών

@ Επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση του κορονωϊου SARS-CoV-2 για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου

@ Προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα ΓΝ_Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου που θα συνεπικουρήσει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊου SARS-CoV-2

@ Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 250 kVA για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την αναβάθμιση-επέκταση του υφιστάμενου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (αύξηση ισχύος από 250 kVA σε 500 kVA) για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε κατανάλωση κρίσιμων φορτίων λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

@ Επέκταση συστημάτων και συσκευών όσμωσης για την διασφάλιση της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού ΓΝ-Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας του Κορωνοϊού

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 904.819,20 ευρώ.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Γραφείο Τύπου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News