Πρόσκληση για Κοινωνικές δομές σε Κάλυμνο και Τήνο

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την ένταξη των πράξεων «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο» και «Κέντρο σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.700.000 ευρώ.

Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση, στον οικισμό Άργους Καλύμνου. Η Στέγη θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 9 άτομα και στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων περίθαλψης, στέγασης και διαβίωσης των ατόμων αυτών, στην άμβλυνση των κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητάς τους στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Ο φορέας λειτουργίας της Στέγης θα είναι το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων».

Το δεύτερο έργο αφορά στο Κέντρο σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Τήνου, και ειδικότερα εκείνων που εντάσσονται στα πλέον αδύναμα εισοδηματικά στρώματα, παρέχοντας (αυτοτελώς ή συνδυαστικά μεταξύ τους) υπηρεσίες εστίασης, βασικής φροντίδας υγείας και προληπτικής ιατρικής, καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το Κέντρο θα διαθέτει τον απαραίτητο χώρο και υποδομή για την ημερήσια προετοιμασία φαγητού για τη σίτιση μέχρι 120 ατόμων καθώς και χώρο παροχής βασικής προληπτικής ιατρικής για τουλάχιστον 35 ωφελούμενους την ημέρα. Οι υπηρεσίες στους ωφελούμενους θα παρέχονται δωρεάν και οι απαραίτητες δαπάνες λειτουργίας θα καλύπτονται από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου –Τήνου.

Οι παραπάνω πράξεις είχαν αρχικά ενταχθεί στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 και δεν ολοκληρώθηκαν.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμο Τήνου, για την υποβολή προτάσεων ένταξης, στο πλαίσιο του Άξονα «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις 01/11/2016 έως τις 30/11/2016.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.pepna.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813 60819, e-mail : [email protected] και στην κα Κάντια Πρίντεζη, τηλ. 22813 60826, e-mail: [email protected]

Δελτίο Τύπου περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου