Σύρος: Και νέες προσλήψεις στο Νοσοκομείο Σύρου

Κοινή Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου & Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου Μαργαρίτα Μπουραντά ενημερώνει τους πολίτες των Κυκλάδων ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του Γ.Ν. Σύρου προστέθηκαν στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό με την ολοκλήρωση της προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ, οι εξής μόνιμες ειδικότητες:

Μία θέση ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Δύο θέσεις ΤΕ Μαιευτικής

Μία θέση ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

Μία θέση ΤΕ Εργοθεραπείας

Μία θέση ΔΕ Παρασκευαστών

Επίσης προσελήφθησαν με δωδεκάμηνη σύμβαση μέσω του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 1.135 εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας οι εξής ειδικότητες:

Μία θέση ΤΕ Λογιστικής

Μία θέση ΤΕ Πληροφορικής

Μία θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών

Μία θέση ΔΕ Διοικητικών γραμματέων

Μία θέση ΔΕ Τηλεφωνητών

Τρεις θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Μία θέση ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό - γενικών καθηκόντων