Διεθνή

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποφάνθηκε για τη περίπτωση εργαζόμενης στην τράπεζα Bankia της Ισπανίας και στην απόφαση προβλέπει ότι, στην περίπτωση της απόλυσης, ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην έγκυο εργαζόμενη τους λόγους που δικαιολογούν την απόλυση, καθώς και τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν

Σελίδες