Έξοδος

Σήμερα, Τρίτη 8 Ιουνίου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Κολόζη «Αιγαίο Νυν και Αεί: Βυθός – παράλληλοι κόσμοι» στις 21:00, ενώ στις 21:30 θα προβληθεί η ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Μικρά Αγγλία» - Στη Σχολή Ουρσουλινών στο Κάστρο της πόλης

Σελίδες