Έξοδος

Κυριακή του Ασώτου (24/02) και στην πλάτσα της Απειράνθου, μετά τις 12 το μεσημέρι θα στηθεί γλέντι (με την αρωγή και του Προοδευτικού Ομίλου Γλινάδου) και θα έχουμε …χοιροσφραϊσματα

Σελίδες