Ιστορίες

Η Κωμιακή θρηνεί τον θάνατο του μπαρμπα - Γιάννη, όμως και η Νάξος βλέπει να κλείνει ένας μεγάλος κύκλος ζωής καθότι ο μπαρμπα - Γιάννης ήταν ο τελευταίος σαμαράς της Ορεινής Νάξου

Σελίδες