Κοινωνία

Δράσεις και κατάθεση μελετών από το Δήμο Ιητών για ένα καλύτερο αύριο στο νησί της Ίου – Νέες αφαλατώσεις σε Μυλοπότα / Μαγκανάρι στο προσκήνιο και υπογείωση κάδων στη Χώρα και το λιμάνι

Σελίδες