Παιδεία

Ευκαιρία δωρεάν εκπαίδευσης νέων νησιωτών και εύρεσης εργασίας σε πράσινα επαγγέλματα - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και που μπορεί να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχή

Σελίδες