Περιβάλλον

Την ώρα που στο "Ιάκωβος Καμπανέλλης" γίνεται η παρουσίαση των Πολιτιστικών διαδρομών και η παράδοση της μελέτης από το Σωματείο "Διάζωμα" στο Δήμο, οι εικόνες από το κεδροδάσος προκαλούν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τον τρόπο που εννοούμε στη Νάξο τη λέξη "πολιτισμός"

Σελίδες