Περιβάλλον

Μέλη της ΔΕΥΑΘ επισκέφθηκαν ένα σύγχρονο σύστημα απόσμησης που βρίσκεται στο Ρέθυμνο ώστε να έχουν εικόνα και παραστάσεις ενόψει του νέου συστήματος που αναμένεται να έρθει στην Σαντορίνη (περιοχή Εμπορείου)

Σελίδες