Περιβάλλον

Οι μπλε κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών που τοποθετεί η ΕΕΑΑ έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί και φτάνουν πλέον τους 455. Σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας, η ΕΕΑΑ πρόκειται να τοποθετήσει ακόμη 200 μπλε κάδους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού.

Σελίδες