Περιβάλλον

Σύμφωνα με τις έρευνες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 6.487 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στην έκθεση μικροσωματιδίων (ΡΜ2.5) ετησίως στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγραφής να αφορούν στους πληθυσμούς της Αθήνας (58%) και της Θεσσαλονίκης (13%) και 2.115 θάνατοι στις αγροτικές περιοχές - Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή

Σελίδες