Περιβάλλον

Το 50% των απορριμμάτων των ελληνικών θαλασσών είναι κουτιά αλουμινίου, πλαστικά μπουκάλια και σακούλες - Παπαθεοδώρου "η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αιφνιδιαστεί από το μέγεθος του προβλήματος"

Σελίδες