Πολιτική

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης γνωμοδότησε θετικά επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την μαρίνα στη θέση «Πηδάλι» και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή της

Σελίδες