ΑΜΕΑ

Δώδεκα δήμοι (μόνο ο Δήμος Χίου στο Αιγαίο) θα ενισχηθούν με δύο εκατομμύρια ευρώ μέσα ΕΣΠΑ για την δημιουργία υποδομών ώστε να εξασφαλιστεί αυτόνομη πρόσβαση για ΑΜΕΑ σε θάλασσα και παραλίες