Άνδρος

Στην Ανδρο την Κυριακή είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προέδρου και των μελών όχι μόνο του Προεδρείου αλλά και Οικονομικής Επιτροπής αλλά και Ποιότητας Ζωής...

Σελίδες