Αντίπαρος

Για τ η Μύκονο τα είπαμε.. . Μάσκες ακόμη και έξω... Και περιορισμοί στα πάντα... Ομως, έχουμε και συνέχεια... Και αφορούν και τρεις ακόμη δήμους στις Κυκλάδες, ήτοι Θήρας, Πάρου και Αντιπάρου. Και θα ισχύσουν έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.... Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες...

Σελίδες