Απείρανθος

Πετυχημένη χαρακτηρίζεται η δράση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όσον αφορά την εξέταση σπιρομέτρησης στην οποία υποβλήθηκαν 96 άνθρωποι σε Απείρανθο και Τρίποδες

Σελίδες