Αρτεμις

Κοινό έγγραφο Δημάρχων Δυτικών Κυκλάδων, Συλλόγων & φορέων των νησιών προς το Υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια του «Αρτεμις» από 1η Μαρτίου 2018 και με αίτημα την αλλαγή των δρομολογίων