διαδίκτυο

Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι προσφερόμενες ταχύτητες Internet στην Ελλάδα από τους παρόχους στην πράξη αντιστοιχούν στο 1/3 των ονομαστικών ταχυτήτων