Δήλος

εντάχθηκε στο ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων "Δήλος, Ανοιχτό μουσείο", με προϋπολογισμό 4.520.000,00€. - Τι αναφέρει ο Δημήτρης Αθανασούλης για τις δράσεις που έρχονται στο Ιερό Νησί των Κυκλάδων

Σελίδες