Δωδεκάνησα

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 - Ποιες είναι οι πρωτεραιότητες και πότε θα γίνει η επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Σελίδες