Δωδεκάνησα

Από 600 χιλιάδες έως 7 εκατομμύρια ευρώ οι μελέτες που εγκρίθηκαν για δράσεις όσον αφορά την συντήρηση (για τρία χρόνια) νησιών στα Δωδεκάνησα - Με την υπογραφή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σελίδες