εκκλησία

Το γλυκύ μου έαρ ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε νωρίς ο στολισμός του Επιταφίου και παρουσιάζουμε ορισμένους από τους επιτάφιους που βρίσκαμε στο διαδίκτυο ενώ εντυπωσιάζουν τοιχογραφίες του 13 ου αιώνα στη Νάξο αλλά ένας κι από τους ωραιότερους πίνακες του Ράλλη

Σελίδες