Εκλογές

Ερχεται σειρά ρυθμίσεων όσον αφορά τις εκλογές και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και σε απόλυτη συνάρτηση με τα επόμενα νομοθετήματα, προκειμένου να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες, αμφισβητήσεις ή κενά κατά την εφαρμογή τους.

Σελίδες