Εκλογές

Άρθρο από την ΠΣΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων του ΜέΡΑ 25 που αφορά το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Και θέτει ερωτήματα και για τις αφαλατώσεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σελίδες