Εκπαίδευση

Ζητείται "...να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για θέματα, που έρχονται από παλαιότερα, παραμένουν άλυτα, εγκυμονούν κινδύνους και δυσφημίζουν το νησί και την κοινωνία του"

Σελίδες