Ελλάδα

Και το 2020 η Κυβέρνηση θα διατηρήσει το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Λέρο, Σάμο και Κω) λόγω του ότι συνεχίζουν να δέχονται μεταναστευτικές ροές

Σελίδες