Ελλάδα

Η αρπαγή ενός άγνωστου έργου του Πλάτωνα από τον Αθωνική Πολιτεία με την μεσολάβηση ανθρώπου του αυτοκράτορα Μανουήλη Β' Παλαιολόγου και η αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά το ρόλο των μοναχών

Σελίδες