Ενωση Ξενοδόχων

Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 (18:00) και στην αίθουσα της Ενωσης Ξενοδόχων ημερίδα με θέμα "Ανάπτυξη Πωλήσεων & Εμπορικός Σχεδιασμός Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Νάξος 2020 - 2030"