Επιμελητήριο

Συνάντηση γνωριμίας του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Νοτίου Αιγαίου με τα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων - Τι ειπώθηκε