Γ. Βλασερός

Αρθρο του πολιτευτή Κυκλάδων (ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ) Γιάννη Βλασερού με αφορμή το βίντεο από την Κυβέρνηση όσον αφορά την ολοκληρωμένη πολιτική για τη νησιωτικότητα και τονίζει ότι έχουν γίνει προσπάθειες αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο εκμηδενισμός της προσφοράς και προσπάθειας από τους προηγούμενους