Ίος

Δήμος Ιητών ανακοινώνει την ολοκλήρωση εγκατάστασης δύο Υπογείων Συστημάτων Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων - Που εγκαταστάθηκαν και τι προσφέρουν στους δημότες και επισκέπτες

Σελίδες