Ίος

Αύξηση προϋπολογισμού (από 176 χιλιάδες σε 285 χιλιάδες ευρώ) για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ίου - Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σελίδες