Ιταλία

Η Ιταλία σε μία προσπάθεια να μην χάσει το ...τρένο της τουριστικής περιόδου αποφάσισε να ακολουθήσει το ελληνικό μοντέλο όσον αφορά τον μαζικό εμβολιασμό κατοίκων στα μικρά νησιά

Σελίδες