Κάλυμνος

Μελέτη για την ίδρυση νέου αεροδρομίου στη θέση «Παλιόνησος» στην Κάλυμνο, εκπονεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Οι προδιαγραφές του: 700 x 320 m για τον διάδρομο

Σελίδες