κατασχέσεις

Τι μπορεί να τούς κατάσχει η Εφορία-Τι πρέπει να γνωρίζουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους-Πώς μπορούν να αποτρέψουν δυσμενείς εξελίξεις για τα εισοδήματα και την περιουσία τους