Καύσωνας

Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας από υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού...

Σελίδες