Κίνημα Αλλαγής

Τα ονόματα των εκλεγμένων μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κυκλάδων θα δημοσιοποιηθούν αφού γίνει η απαραίτητη πιστοποίηση από την αρμόδια επιτροπή του πολιτικού φορέα.

Σελίδες