ΚΚΕ

"Αρχικά έχουμε να κάνουμε με το κτίριο του ΚΥ που δεν διαθέτει πυροπροστασία, εξόδους κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εγκλωβίζοντας τόσο το προσωπικό όσο και τους νοσηλευόμενους του..."

Σελίδες