ΚΚΕ

Από το Νοέμβριο του 2019 οι διπλωματούχοι ξεναγοί, όπως και η πλειοψηφία των εργαζόμενων στον τουρισμό, είναι χωρίς δουλειά - Η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ στη Κυβέρνηση για το θέμα των μέτρων στήριξης στους ξεναγούς

Σελίδες