Κοινωνία

Απόφαση με την οποία δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους έδρα στη Κω

Σελίδες