Κρήτη

Διπλός σεισμός σε λιγότερο από τέσσερις ώρες στην Κρήτη που έγινε αισθητός και στις Κυκλάδες... Ο πρώτος στα 5.1 R στις 3.30 το πρωί και ο δεύτερος λίγο μετά τις 7.00 με λίγο μεγαλύτερη ένταση (5.3 R)

Σελίδες