Κυκλάδες

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κος Καρακατσιανόπουλος ενημέρωσε τους βουλευτές Κυκλάδων ότι, από τους ενενήντα τρεις (93) νεοπροσλαμβανόμενους μόνιμους υπαλλήλους στο ΕΚΑΒ του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι δέκα έξι (16) θα τοποθετηθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σελίδες