Κυκλάδες

Είκοσι εθελοντές ιατροί των Κυκλάδων, όλων των ειδικοτήτων, θα αναλάβουν την παροχή ιατρικών συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες των Κυκλάδων - Ξεκίνημα από αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου - Ποιο το τηλέφωνο επικοινωνίας

Σελίδες