Κύθνος

Η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο: «Ανοιχτή Ψηφιακή Πατριδογνωσία για μια «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο» έχει συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 49.600,00 ευρώ

Σελίδες