Μικρές Κυκλάδες

Μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid19 σε Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) - Η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικα΄με τη λειτουργία των ΚΕΠ

Σελίδες