Μήλος

Παραχώρηση χώρου από το Δήμο Μήλου για τη στέγαση του αρχείου του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) - Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων και προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την «Παραχώρηση χώρου από το Δήμο Μήλου για τη στέγαση του αρχείου του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)» από τον Μηλιό βουλευτή Κυκλάδων Νίκο Συρμαλένιο.

Σελίδες