Μήλος

Τι ήταν τελικά αυτό το σύννεφο σκόνης πάνω από την Απολλωνία πριν από δύο ημέρες; Ο Δήμος μιλάει για κακόβουλες διαμαρτυρίες, η εταιρεία IMERYS αναφέρεται σε μεμωνομένο περιστατικό και οι κάτοικοι; φόρτωση υλικών χωρίς κανένα μέτρο...

Σελίδες