Μονή

Ξεκινάει - από την Κυκλαδία - ένα ταξίδι από χωριό σε χωριό με άρμα το θεατρικό παιχνίδι για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών και για οποίο παιδί άλλης ηλικίας επιθυμεί να βρεθεί εκεί - Πρώτη στάση η Μονή την Δευτέρα 22 Ιουνίου

Σελίδες