Μονή

Η Κοινότητα Μονής, οι κάτοικοι δηλαδή του χωριού στην ορεινή Νάξο, αποχαιρετούν με το δικό τους τρόπο τον Μάρκο Χερουβείμ... Χωρίς χριστουγεννιάτικο φωτισμό το χωριό και κατασκευή βρύσης εκεί που ο ίδιος είχε υποδείξει ... Η ευχή των κατοίκων της κοινότητας

Σελίδες