Μύκονος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τις κατάλληλες κτιριακές συνθήκες και υποδομές - Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς

Σελίδες