Μυρτώ

Εντονες αντιδράσεις από πολλούς καθηγητές Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά όχι με την ηθική, αλλά με τη νομική ορθότητα της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου.