Ναυτιλία

" Τα ειδικά επιδόματα που προβλέπονται από την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη Σ.Σ.Ν.Ε. Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Ε/Γ πλοίων έχουν πλήρη αυτοτέλεια και πρέπει να καταβάλλονται καθολικά σε όλους τους Ναυτικούς που αφορούν χωρίς εξαιρέσεις..."

Σελίδες