Ομάδα Αιγαίου

Ομάδα Αιγαίου .. Σε εννέα νησιά εξετάστηκαν στο πνευμονολογικό ιατρείο συνολικά 290 άτομα, σχεδόν τριπλάσιος αριθμός συγκριτικά με την περσινή χρονιά. - Φέτος, για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε έλεγχος με διαθωρακικό υπέρηχο, σε αρκετούς ασθενείς POST COVID με εμμένοντα αναπνευστικά συμπτώματα.